Disclaimer

1 In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- De eigenaar: de eigenaar van de website;
- Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- De content: alle in de website aanwezige inhoud.

2 Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt.
Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3 De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

5 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6 Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk of per e-mail aan ons te worden verzocht.

IJsvereniging 't Sietsenveen behoudt alle rechten voor.

IJsbaan 't Sietsenveen

IJsvereniging 't Sietsenveen -regeristreerd in het handelsregister met nummer KVK 40047167- stelt zich ten doel om in de winterperiode een veilige en een verantwoorde ijsbaan te verzorgen waarop door (heel) jong en (heel) oud geschaatst kan worden.

De vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers en er wordt geen winstbejag nagestreefd.

De ijsbaan is voor iedereen toegangkelijk. Mensen met een lidmaatschap kunnen onbeperkt van de ijsbaan gebruik maken indien deze is geopend.